Методическая копилка

К. Мазураў і П. Машэраў: удзел у барацьбе з ворагам і ўклад у станаўленне пасляваеннай індустрыяльнай Беларусі

02.03.2020
Тэма занятка: К. Мазураў і П. Машэраў: удзел у барацьбе з ворагам і ўклад у станаўленне пасляваеннай індустрыяльнай Беларусі Дзяруга Н.Р.
развернуть

11 клас. Факультатыў “Гісторыя Беларусі ў імёнах і падзеях”                                 

Тэма занятка: К. Мазураў і П. Машэраў: удзел у барацьбе з ворагам і ўклад у станаўленне пасляваеннай індустрыяльнай Беларусі

Мэты занятка:

адукацыйная: ведаць гістарычную спадчыну дзейнасці Кірыла Трафімавіча Мазурава і Пятра Міронавіча Машэрава;

развіваючая: стварыць умовы для развіцця аналітычнага мыслення вучняў, аналізу відэаролікаў і дакументальных матэрыялаў; развіццё гістарычнага лагічнага мыслення праз азнаемленне з вывучанным матэрыялам;

выхаваўчая: садзейнічаць выхаванню маўленчай культуры вучняў, пашырэнню іх інтэлектуальнай прасторы, пачуцця патрыятызму.

Тып занятка: камбінаваны

Абсталяванне:

 1. Гісторыя Беларусі, другая палова 1940-х гг. – пачатак ХХІ ст.: вучэб. дапам. для 11 класа ўстаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / В.М. Фамін, С.В. Паноў, Н.М. Ганушчанка; пад рэд. В.М. Фаміна. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2013. – 232 с.
 2. Відэаматэрыял:
 • БССР у другой палове 1950-х – 1980-х гг.
 • Пётр Міронавіч Машэраў
 1. Дыдактычны матэрыял:
 • партрэты К.Т. Мазурава і П.М. Машэрава
 • дакументальны матэрыял “Інтэрв’ю К.Т. Мазурава”
 1. Насценная карта “Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел. 1945 г.”

Ход занятка:

Прывітанне і арганізацыйны момант

Уступнае слова: сёння на занятку мы паразмаўляем аб двух партызанах, якія даказалі са зброяй у руках вернасць сваёй Радзіме ў самыя складаныя гады. Пасля Вялікай Айчыннай вайны яны ўнеслі вялікі ўклад у станаўленне пасляваеннай індустрыяльнай Беларусі. Імёны вам ужо вядомы. Паглядзіце на дошцы, вы бачыце іх партрэты, назавіце іх імёны.

 

Пункт “БССР у другой палове 1950-х – 1980-я гг.”

Слова настаўніка: на ўроках гісторыі Беларусі мы вывучалі падзеі грамадска-палітычныя, сацыяльна-эканамічныя і культурныя, якія адбываліся ў БССР у другой палове 1950-х – 1980-х гг. Зараз я вам прапаную праглядзець відэафрангмент з тэлеперадачы “БССР 100 лет” і ўспомніць вывучанны ранней матэрыял.

Прагляд відэаматэрыяла “БССР у другой палове 1950-х – 1980-х гг.” (працягласць:4.38)

Заданні да відэаматэрыла:

 • ахарактарызуйце сацыяльнае развіццё БССР пасля Вялікай Айчыннай вайны
 • ахарактарызуйце эканамічнае развіццё БССР пасля вайны
 • ахарактарызуйце культурнае развіццё БССР у другой палове 1940 – 1980-х гг.

 

Пункт “Кірыл Трафімавіч Мазураў”

Слова настаўніка:

Ад прадзедаў спакон вякоў,

Нам засталася спадчына.

Так гучаць радкі добра вам вядомага верша Янкі Купалы “Спадчына”. А што ў спадчыну нам аставілі два партызаны? Гэта задачы нашага сённяшняга занятку.

У 1956 годзе першым сакратаром ЦК КПБ стаў Кірыл Трафімавіч Мазураў.

Заслухаць даклад пра Мазурава К.Т.

Праца з дакументальным матэрыялам “Інтэрв’ю К.Т. Мазурава”. Пытанне:

 • як на вашу думку, ці правільна, што Кірыл Трафімавіч дыскусіраваў з Мікітам Сяргеевічам Хрушчовым?

 

Фізкультхвілінка

 

Пункт “Пётр Міронавіч Машэраў”

Слова настаўніка: “Самаадданасць у працы і сціпласць ў жыцці, дзейная дабрыня і дэмакратычнасць - вось нормы існавання чалавека. Гэта падмурак, на якім выяўляюцца таленты і здольнасці кожнага. Жыць у імя іншых, не быць рабом грошай, захаваць свабоду думак і высокіх ідэйных перакананняў, дзеля якіх варта жыць і працаваць ...” – гэта прагучалі словы з дзённіка Пятра Міронавіча Машэрава.

Заслухаць даклад пра Машэрава П.М.

Слова настаўніка: у ЗША ў 1973 годзе шла перадвыбарная кампанія. У адным з журналаў сярод іншых было зададзена пытанне: “Хто з замежных дзеячаў мог стаць прэзідэнтам ЗША?” Прозвішча Пятра Міронавіча стаяла ў першым падзе магчымых кандыдатаў у прэзідэнты. Як вы лічыце, чаму ў перыяд “халоднай вайны” паміж СССР і ЗША амерыканцы бачылі першага сакратара ЦК КПБ прэзідэнтам сваёй краіны? На гэта пытанне вам дапаможа адказаць відэафрагмент прысвечаны Машэраву.

Прагляд відэаматэрыяла “Пётр Міронавіч Машэраў” (працягласць 4.34)

Пытанне для абмеркавання: як вы лічыце, чаму ў перыяд “халоднай вайны” паміж СССР і ЗША амерыканцы бачылі першага сакратара ЦК КПБ прэзідэнтам сваёй краіны?

 

Замацаванне матэрыяла: на дошцы вы бачыце партрэты першых сакратароў ЦК КПБ і паміж імі ёсць прастора, якую вам патрэбна запоўніць чалавечымі якасцямі, якія былі характэрны для Кірыла Трафімавіча і Пятра Міронавіча.

свернуть

Я. Купала і Я. Колас прыклад самаатданнага служэння Бацькаўшчыне

02.03.2020
Тэма занятка: Я. Купала і Я. Колас прыклад самаатданнага служэння Бацькаўшчыне Дзяруга Н.Р.
развернуть

 

Тэма занятка: Я. Купала і Я. Колас прыклад самаатданнага служэння Бацькаўшчыне

Мэты занятка:

адукацыйная: ведаць гістарычную і літаратурную дзейнасці і спадчыну Янкі Купалы і Якуба Коласа;

развіваючая: стварыць умовы для развіцця аналітычнага мыслення вучняў, навыкаў слухання і канспектавання;

выхаваўчая: садзейнічаць выхаванню маўленчай культуры вучняў, пашырэнню іх інтэлектуальнай прасторы.

Тып занятка: камбінаваны

Ход занятка:

Прывітанне і арганізацыйны момант

Уступнае слова: Беларуская літаратура XX стагоддзя актыўна асвойвала прагрэсіўныя традыцыі славянскай і сусветнай літаратуры, і разам з тым набывала адраджэнска-патрыятычны пафас. У сваёй творчасці беларускія пісьменнікі ужывалі апісальнасць, бытавізм, прыземленасць. Усё большае месца ў творах займалі індывідуальна-філасофскія пачаткі, узвышэнне асобы, сваё развіццё атрымлівалі ідэі гуманізму, агульначалавечых каштоўнасцяў.

У гады першай сусветнай вайны ўбачылі святло творы беларускіх літаратараў, якія пазней сталі класічнымі. Гэта першы варыянт паэмы "Сымон-музыка", "Казкі жыцця" і вершы Я. Коласа, аповяды і аповесці М. Гарэцкага, шматлікія вершы Я. Купалы. Упершыню была апублікавана камедыя В. Дуніна-Марцінкевіча "Пінская шляхта".

З усіх літаратурных жанраў найболей багатыя традыцыі мела беларуская паэзія. М.БагдановічЗ.БядуляЯкуб КоласЯ. КупалаЦётка ў пачатку XX стагоддзі стваралі вершы, песні, паэмы, якія ўпершыню ў гісторыі беларускай літаратуры дасягнулі сусветнага мастацкага ўзроўня.

У пачатку мінулага стагоддзя галоўным літаратурным кірункам быў рэалізм. Аднак часам не здаваў свае пазіцыі і рамантызм, якім былі прасякнутыя творы Цёткі перыяду рэвалюцыі 1905 г., паэмы «Сымон-музыка» Я. Коласа«Курган», «Бандароўна», «Магіла льва», «Яна і я» Я. Купалы. У творчасць некаторых паэтаў рэалістычныя і рамантычныя тэндэнцыі арганічна злучаліся з марай аб лепшай будучыні.

 

Жыццё і дзейнасць Янкі Купалы.

Знайсці ў інтэрнеце звесткі аб Янку Купалу.

Я́нка Купа́ла, сапр. Іва́н Даміні́кавіч Луцэ́віч (25 чэрвеня (7 ліпеня) 1882, фальв. Вязынка былой Радашковіцкай воласці(цяпер Маладзечанскі раён, Мінская вобласць)  28 чэрвеня 1942, Масква; Псеўданімы і крыптанімы: Адзін з «парнаснікаў»; Вайдэльота; Здарэнец; Левы; Марка Бяздольны; Ня-Гутнік; Стары Мінчук; Янук з-пад Мінска; Янук Купала; К.; І. К.; Я. К.; К-а; Л.; І. Л.; Л. І.) — беларускі паэт, драматург, публіцыст, перакладчык, класік беларускай літаратуры, адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры і літаратурнай мовы. Народны паэт Беларусі (1925). Акадэмік АН БССР (1928), АН УССР(1929). Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР (1941) за зборнік «Ад сэрца». Творчасць Купалы адзначаецца за яркае апісанне сялянскага быту, нацыянальнага характару беларусаў і яго светаразумення. З 1944 года дзейнічае Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы. У гонар паэта ў 1957 годзе была заснавана Літаратурная прэмія імя Янкі Купалы. 

Абмеркаваць:

 • на якія тэмы пісаў свае творы Янка Купала?
 • у час якіх гістарычных падзей пражываў пісьменнік

 

Жыццё і дзейнасць Якуба Коласа.

Знайсці ў інтэрнеце звесткі аб Якубе Коласе.

Яку́б Ко́лас, Канстанці́н Міха́йлавіч Міцке́віч (22 кастрычніка (3 лістапада) 1882, засценак Акінчыцы Мінскага пав.Мінскай губ. (цяпер у межах г. Стоўбцы) — 13 жніўня 1956Мінск; Псеўданімы: Тарас Гушча, Карусь Лапаць, К. Адзінокі, К. Альбуцкі, Андрэй «сацыяліст», Тамаш Булава, Ганна Груд, Мікалаевец, Лесавік і інш.) — беларускі паэт, празаік, драматург, крытык, публіцыст, перакладчык, вучоны, педагог, грамадскі дзеяч; адзін з заснавальнікаў (з Янкам Купалам) сучаснай беларускай літаратуры і літаратурнай мовы. Народны паэт Беларусі (1926). Акадэмік АН Беларусі (1928). Заслужаны дзеяч навукі Беларусі (1944).

Абмеркаваць:

 • на якія тэмы пісаў свае творы Якуб Колас?
 • у час якіх гістарычных падзей пражываў пісьменнік

 

Замацаванне новага матэрыялу: дакажыце звесткамі, што Я. Купала і Я. Колас прыклад самаатданага служэння Бацькаўшчыне

 

свернуть

Тема "Мой питомец умеет плавать"

Мой питомец умеет плавать. 3 класс Семенец Е.В.
развернуть

                 

Тема урока: Мой питомец умеет плавать.

Дата проведения: _______

Класс: 3

Цель урока :

Образовательная : Введение и закрепление лексических единиц по теме: “the verbs”, введение и закреплления грамматичского материала по теме: “I can swim”, совершенствование навыков говорения, чтения, монологической речи.

Развивающая: Содействовать формированию  самостоятельной познавательной деятельности, создать условия для развития памяти, внимания, воображения, создать условия для развития  коммуникативных навыков через разнообразные виды речевой деятельности (монологическая, диалогическая речь).

Воспитательная: Повышение интереса к изучению иностранного языка, воспитание познавательной активности, воспитания бережного отношения к животным, воспитание любви к животным, содействовать воспитанию культуры общения, потребности в самовоспитании.

Тип урока: комбинированный.

Оборудование: доска, раздаточный  материал, флэш-карты.

Литература: учебник 3 класса автор: Л.М. Лапицкая,А.И. Калишевич,Т.Ю. Севрюкова,Н.М. Седунова.

                                                              Ход работы

 1. Организационный момент

Good morning, kids! I am glad to see you, sit down, please. Let’s start our lesson.

 1. Постановка целей и задач урока

Today we’re going to learn new words, new grammar rule and do  other interesting tasks.

 1. Речевая зарядка

Practicing oral speech. “I have a little, yellow card and I will give you the card asking you some questions and then you should give the card to someone who you would like to know how he or she is.”

(Hello. How are you today? Where are you from? How old are you? What’s your favorite color? Have you got a mum, a sister, a dad, a brother? How is she? how is he?

 1. Фонетическая зарядка

Now look at the board please and tell me what a letter do you see? The letter w which gives the sound [ w], pronounce together.

Okay, on the board you can find a sentence: “White rabbits can walk and swim”, listen to me twice. Repeating after me and, reading together and one by one. Underline those words which consist the sound [w].

 1. Введение и закрепление лексических единиц по теме: “actions”

Learning new words.  There are the new words with pictures. Asking the questions what the words will be learned. Looking  at these words and follow them in a parallel listening to the teacher. Reading them all together and one by one. Using the pictures, let children guess what the translation of each words is.

Playing a game “hide-and-seek”, hang all pictures on the board and every time remove each picture while students should find out which picture has been removed.

Playing  a game that’s called “match me”, there are two columns. One column of the new words, another one is translation.  Task is to match them.

 1. Физкультминутка

“I think you’re tired, so let’s have a rest. I’ll throw away a ball saying the word in Russian, you should catch it and pronounce it in English.”

 1. Введение и закрепление грамматического материала по теме: “I can”

“Сегодня научимся как сказать, что я могу. Посмотрите на доску и мы выучим с вами глагол can, давайте произнесем вместе. Также я вам дам карточки ( приложение 1), которые вы вклеите и это будет вам маленьким помощником. Для того, чтобы сказать правильно, сначала мы используем наши местоимения которые в зеленом кружочке ( I, you, we, they, he, she ,it), затем как и в русском, мы используем наш глагол CAN  и дальше глаголы, например танцевать ( dance). “I can dance”, понятно?”

 Playing another game that’s called “puzzles”. There are  puzzles, pupils should make up the sentences using each detail. ( I can sing, we can run, he can climb the tree, a cat can walk, a golden fish can swim, a mouse can hide, a rabbit can jump and etc).  Another play-game. Telling to the  pupils  what they can do and they should do that quickly ( dance, walk, jump, climb the tree, fly, hide, run, swim) Revising the learned words “pets” what they can do and giving the cards with riddles and the task is to guess who can do that. (приложение 2).

 1. Объяснение домашнего задания
 2. Подведение итогов
 3. Рефлексия

 

 

 

 

 • Приложение

Riddles about pets.

it’s little. it has got grey hair, a little pink nose, little black eyes. It can hide, it can run. What is it ?(a mouse)

it has got white hair and long ears, it’s got a little, pink nose. It can jump. What is it?( a rabbit)

It’s yellow. It’s got little black eyes. It can swim. What is it?( a golden fish)

It’s white and brown. It’s got long ears and black eyes. It’s got a black nose. It’s  beautiful. It can walk, run and jump. It’s funny( a puppy)

It’s little. it’s got red, yellow and blue hair. It can walk and fly. It can run and jump. What is it? ( a parrot)

It’s got brown or orange or white or black hair. It can walk, jump, run, climb a tree. What is it? ( a kitten)

свернуть

Тема урока: British food (sweets)

19.02.2020
Английский язык Семенец Е.В
развернуть

 

Тема урока:British food (sweets)

Цели: Развитие навыков чтения и говорения на основе технологии критического мышления.

 

Этапы урока

                           Содержание урока

Организационный            момент.

1) Приветствие.

2) Дежурные вопросы .  

1.Стадия вызова.

 

 

 

(фронтальная работа)

T:  Dear children, today we’ll discuss very delicious things. Let’s   watch the video and answer the question: What is the theme of our lesson?

(просмотр видео 1 минута  )

 1. Do you like the song?                                                            
 2. What is this song about?
 3. So.What is the theme of our lesson ?                                                       
 4. Do you have a sweet tooth?
 5. What sweets do you know? (заполняем кластер)
 6. Why do you like sweets ?
 7. When is your eat-a-sweet time?

              P1   P2   P3                                                              

2.Стадия осмысления. Развитие навыков чтения и говорения.

T:  Children, you know that the British have a sweet tooth too. Let’s read the text and find new information about British tastes. (Читают текст и заполняют органайзер  5-6 минут. После этого учитель задаёт вопросы по заполненной информации).

                                             Sweet tooth

The British have a sweet tooth. That means they like eating sweet things like

puddings and pies with custard, jams ,biscuits and buns, cake s and rolls.

  For the British, any time is eat-a-sweet time: tea-break at work, break at

school ,watching TV at home, on a car journey , in the cinema or theatre.

During holidays like Christmas and Easter, and on special days like Mother’s

Day and Valentine’s Day they eat even more sweet things.

Sweets are very delicious but they are not very good for your teeth.  

 

 

New facts

I know that…

I want to know….

It is not interesting….

 

 

sweets

 

 

 

 

 

 

Eat-a-sweet time

 

 

 

 

 

Special days

 

 

 

 

 

1.What new facts did you find?   P1  P2    P3

2.What do you know ?

3.What do you want to know ?

5.What is not interesting ?

 Дети говорят:  What is custard ?  How to cook it ? учитель заранее должен был предугадать этот вопрос и подготовить объяснение).

T  : Well Let’s add some new words to our cluster.(записывает новые слова с детьми). And now watch a short video and try to understand what is custard and how to cook it. (смотрят видео 2 минуты)

T : So What is custard ?   P1: It is cream.

      What do you need to cook it?   P2: You need eggs ,milk, sugar and flour.

 

3.Рефлексия.Развитие монологической речи.

T : Look at the blackboard and finish the sentences .

 

 1. The British…..                    P1   P2   P3
 2. That means….
 3. For the British…
 4. During…..     and on…..

T: Now put away your texts and try to retell the text.     P1    P2

 

 

Подведение итогов. Домашнее задание.

T:  Work in pairs. Ask each other questions about special days in your family when you eat a lot of sweets.

 

T: Thank you for your work. Good bye.

H/w   ex.33 p.133 (write)

 

 

свернуть